האתר מיועד לחניות סלולר וטכנאים בלבד !!! אין מכירה פרטית !